Stamtavle for AMATERASU AV ENERHAUGEN
f. 21.02.00

AMATERASU AV ENERHAUGEN
 
SUCH Chibi VDH&TYSK CH ØSTR CH Tenryu of Matsukawa Kensha Shishimaru of Matsukawa Kensha

Umekoma of Matsukawa Kensha

Manløtens Orenji S UCH Fujiyamato of Hatano Kenko
Korotatsume of Dairy Farm
 

SUCH FINUCH Nara No Kashi av Enerhaugen

 

INTNSUCHSV93NV95 NORDV95 EUROV Glendalin Burande Glendalin Kuro
Kuro No Kashiwahime of Futagaryomoz
Gendai av Enerhaugen Manløtens Nemui Nii-San
NUCH Chiisai Ichigo av Enerhaugen