Norsk Lundehund standard

Dette utkastet til rasekompendium for lundehund ble utarbeidet av Christen Lang i forbindelse med en dommerkonferanse i SSUK i Sverige der Christen foreleste om rasen for de svenske dommerne. Utkastet er utgangspunktet for det rasekompendium som Norsk Lundehund Klubb har utarbeidet og som er oversatt til engelsk, tysk og fransk.

Klikk på bildene for større format

lundehundstandard.jpg (56424 bytes)

lundehundstandard2.jpg (25560 bytes)

lundehundstandard3.jpg (24344 bytes)

lundehundstandard4.jpg (36478 bytes)

lundehundstandard5.jpg (46463 bytes)

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Side 5


lundehundstandard6.jpg (41591 bytes)

lundehundstandard7.jpg (61581 bytes)

lundehundstandard8.jpg (23769 bytes)

lundehundstandard9.jpg (20022 bytes)

lundehundstandard10.jpg (33693 bytes)

lundehundstandard11.jpg (33061 bytes)

Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11

                


|Hjem| |Om kennelen| |Om meg| |Importer| |Champions| |Kort om rasen| |Div artikler| |Shibaens historie| |Japansk standard| |Kommentar standard| |Valper| |Lenker| |Nyheter| |Gjestebok| |English version|