Stamtavle for NUSHI KURO KUMA AV ENERHAUGEN f. 23.01.96 

Nushi Kuro Kuma av Enerhaugen
 
N.S.Int.Ch. Glendalin Burande Aust.Ch. Glendalin Kuro Aust.Ch. Yoshizakura of Shinshu Ikeda Kensha
Glendalin Marco San
Kuro No Kashiwahime of Futagaryomozuka Kyuchi No Shinshu of Futagaryomozuka
Kozan No Hagime of Sagami Kozansow
Gendai av Enerhaugen ManlÝtens Nemui Nii San S.Int.Ch. Jyhhou of Dairy Farm
S.Ch. ManlÝtens Koi-Onna-No-Ko
N.Ch.Chiisai Ichigo av Enerhaugen N.S.Ch. Makoto Dynamite
N.S.Int.Ch. Ichigo-Keki