Stamtavle for PURAIDO DAISUKI AV ENERHAUGEN f. 07.09.96 

Puraido Daisuki av Enerhaugen
 
N.S.Ch. Glendalin Fuyu San Jap.Aust.Ch. Tetsuo Go Hokusetsu Daihachisow Tetsuo Go Toyonaka Okamotosow
Saren No Beniko Go Sarenso
Aust.Ch. Glendalin Kyoto Aust.Ch. Yoshizakura of Shishu Ikeda Kensha
Gyokuryuujyo of Gunma Katsumisow
Gin Kuro av Enerhaugen ManlÝtens Nemui Nii San S.Int.Ch. Jyohhou of Dairy Farm
S.Ch. ManlÝtens Koi-Onna-No-Ko
N.Ch. Chiisai Ichigo av Enerhaugen N.S.Ch. Makoto Dynamite
N.S.Int.Ch. Ichigo-Keki