Stamtavle for RYO TARO AV ENERHAUGEN f. 16.12.96 

Ryo Taro av Enerhaugen
 
N.S.Int.Ch. Glendalin Burande Aust.Ch. Glendalin Kuro Aust.Ch. Yoshizakura of Shinshu Ikeda Kensha
Glendalin Marco San
Kuro No Kashiwahime of Futagaryomozuka Kyuchi No Shinshu of Futagaryomozuka
Kozan No Hagime of Sagami Kozansow
Fujihime av Enerhaugen

 

N.S.Int.Ch. ManlÝtens Haikara S.Int.Ch. Jyohhou of Dairy Farm
S.SF.Ch. Fujihime of Hatano Kenko
N.S.Int.Ch. Ichigo-Keki S.Ch. Fujiyamato of Hatano Kenko
S.Ch. Keki-Chiisai