Fjerde og siste del av standarden gir detaljerte regler for dommerassistenter, elever og aspiranter. Vi finner det ikke hensiktsmessig her å gjengi disse i detalj, men gir en kort sammenfatning av hva som må til for at en japaner kan bli en fullt ut kvalifisert dommer, autorisert av NIPPO.

Nihon Ken Hozonkai (NIPPO) er klubben for den nasjonale japanske hunden, som Shiba er den minste varianten av. Klubben er organisert med et hovedkontor. Det er 8 regionale avdelinger og 49 lokale avdelinger.
Hver og disse har sine egne utstillinger og samarbeider med hovedkontoret, som arrangerer nasjonale utstillinger for hele landet. Hvert år gies det ut en årbok.

FOR Å BLI DOMMER KREVES:

1. Medlemskap i NIPPO i minst 5 år, samt omfattende erfaring med avl/oppdrett av den japanske hunden.

2. Dommerassistent i minimum 2 år for autorisert dommer ved minst 4 utstillinger.

3. Dommerelev i minst 3 år. Herunder avlagt eksamener ved Akademiet for utdanning av dommere, samt praksis som dommer minst 4 ganger. I denne perioden kreves det også at eleven fortsetter arbeidet som assistent for autorisert dommer.

4. Assosiert dommer i en ikke tidfestet prøveperiode.

5. Endelig autorisasjon som NIPPO dommer.


|Hjem| |Om kennelen| |Om meg| |Importer| |Champions| |Kort om rasen| |Div artikler| |Shibaens historie| |Japansk standard| |Kommentar standard| |Valper| |Lenker| |Nyheter| |Gjestebok| |English version|